Články autora

Tatiana Aghová

Genetické choroby

Každý rodič chce dát svému dítěti jen to nejlepší, což platí i v případě genetické výbavy. Je pyšný, když po něm potomek zdědí barvu očí, vlasů či výšku apod. Občas se ale stane, že svým potomkům předáme i něco, co nechceme, a to predispozici ke genetické chorobě.

Polymerázová řetězová reakce

Metoda polymerázové řetězové reakce (z anglického Polymerase Chain Reaction, tedy PCR) slouží k namnožení námi vybraného krátkého úseku z celkové a velmi dlouhé DNA, kterou jsme získali při její izolaci. Během PCR dochází k cyklickému množení zvoleného úseku do miliardových počtů kopií, což je důležité pro vlastní sekvenaci DNA.

Izolace DNA

Izolace DNA je proces, při kterém zajistíme rozpad buněk ve vybraném vzorku, a tedy uvolnění DNA volně do roztoku. Následně jsme schopni tuto DNA oddělit od veškerých nečistot, a získat tak čistý DNA izolát, který pak zamrazíme a můžeme využít v budoucnu.

Historie výzkumu DNA ve zkratce

   

Co když se získaná sekvence s žádnou jinou neshoduje?

Molekulárně genetický výzkum Národního muzea je zaměřen také na objevování nových druhů a poddruhů, kterých je v naší instituci každoročně popsáno několik desítek.

Půlka genů od otce, půlka genů od matky

Zásadní vlastností DNA je její dědičnost, tedy schopnost přenést genetickou informaci do další generace.

Kde DNA najdeme, z čeho je složená a jak vypadá?

Deoxyribonukleová kyselina (z anglického DeoxyriboNucleic Acid, tedy DNA) je uložená v buňkách organismu. 

K čemu slouží DNA?

Molekula DNA je jako kniha života, ve které jsou zapsány informace o nositeli ve formě genetického kódu.

Jak se dříve nahlíželo na příbuznost organismů?

Člověk již odpradávna poznává a zkoumá přírodu, která ho obklopuje a které je součástí. Jedni z průkopníků přírodních věd byli jistě i Carl von Linné nebo Georges Cuvier, kteří se zabývali systematickou biologií. Součástí jejich výzkumů bylo tedy pozorování a porovnávání anatomických rysů různých organismů, na základě kterých je sdružovali do skupin s určitou hierarchií (zkráceně tzv. systematika).