DNA

Články kategorie DNA

Genetické choroby

Každý rodič chce dát svému dítěti jen to nejlepší, což platí i v případě genetické výbavy. Je pyšný, když po něm potomek zdědí barvu očí, vlasů či výšku apod. Občas se ale stane, že svým potomkům předáme i něco, co nechceme, a to predispozici ke genetické chorobě.

Izolace DNA

Izolace DNA je proces, při kterém zajistíme rozpad buněk ve vybraném vzorku, a tedy uvolnění DNA volně do roztoku. Následně jsme schopni tuto DNA oddělit od veškerých nečistot, a získat tak čistý DNA izolát, který pak zamrazíme a můžeme využít v budoucnu.

Půlka genů od otce, půlka genů od matky

Zásadní vlastností DNA je její dědičnost, tedy schopnost přenést genetickou informaci do další generace.

Kde DNA najdeme, z čeho je složená a jak vypadá?

Deoxyribonukleová kyselina (z anglického DeoxyriboNucleic Acid, tedy DNA) je uložená v buňkách organismu. 

K čemu slouží DNA?

Molekula DNA je jako kniha života, ve které jsou zapsány informace o nositeli ve formě genetického kódu.

Jak se dříve nahlíželo na příbuznost organismů?

Člověk již odpradávna poznává a zkoumá přírodu, která ho obklopuje a které je součástí. Jedni z průkopníků přírodních věd byli jistě i Carl von Linné nebo Georges Cuvier, kteří se zabývali systematickou biologií. Součástí jejich výzkumů bylo tedy pozorování a porovnávání anatomických rysů různých organismů, na základě kterých je sdružovali do skupin s určitou hierarchií (zkráceně tzv. systematika).