Historie

Články kategorie Historie

Historie výzkumu DNA ve zkratce

   

Jak se dříve nahlíželo na příbuznost organismů?

Člověk již odpradávna poznává a zkoumá přírodu, která ho obklopuje a které je součástí. Jedni z průkopníků přírodních věd byli jistě i Carl von Linné nebo Georges Cuvier, kteří se zabývali systematickou biologií. Součástí jejich výzkumů bylo tedy pozorování a porovnávání anatomických rysů různých organismů, na základě kterých je sdružovali do skupin s určitou hierarchií (zkráceně tzv. systematika).