Systematika

Články kategorie Systematika

Co když se získaná sekvence s žádnou jinou neshoduje?

Molekulárně genetický výzkum Národního muzea je zaměřen také na objevování nových druhů a poddruhů, kterých je v naší instituci každoročně popsáno několik desítek.

Jak se dříve nahlíželo na příbuznost organismů?

Člověk již odpradávna poznává a zkoumá přírodu, která ho obklopuje a které je součástí. Jedni z průkopníků přírodních věd byli jistě i Carl von Linné nebo Georges Cuvier, kteří se zabývali systematickou biologií. Součástí jejich výzkumů bylo tedy pozorování a porovnávání anatomických rysů různých organismů, na základě kterých je sdružovali do skupin s určitou hierarchií (zkráceně tzv. systematika).