K čemu slouží DNA?

Molekula DNA je jako kniha života, ve které jsou zapsány informace o nositeli ve formě genetického kódu.

V DNA jsou například zapsány údaje o vzhledu organismu (výška či barva očí a srsti), nebo jak bude fungovat jeho tělo. Navíc je DNA dědičná, tudíž se tyto informace dědí z generace na generaci, s čímž jsou spjaté například i zakódované „chyby“ v DNA, které se mohou projevovat jako dědičné choroby.

V samotné DNA jsou oblasti, kterým říkáme geny, což jsou takové „recepty“, podle nichž se staví bílkoviny (proteiny). Bílkoviny jsou základní stavební složkou všech organismů a určují jejich zmíněný vzhled či funkčnost. To vše je ale ovlivněno dalšími interakcemi v organismu či prostředím, ve kterém žije.

Barva očí, výška či předpoklady k obezitě. To jsou jedny z mnoha zakódovaných informací v DNA, ať už ve formě jednoho, nebo více genů. To, jakým způsobem se ve finále geny projeví, je však ovlivněno mnoha dalšími faktory.

Albinismus u živočichů

Dědičný je i albinismus, tedy barevná odchylka organismu způsobená poruchou tvorby tmavého barviva melaninu. Pro živočichy je nežádoucí, jelikož způsobuje světloplachost, problémy s pokožkou a viděním i sluchem. Navíc jsou tito jedinci daleko nápadnější pro své predátory.