Tým

Autorský tým

Dominik Vondráček

Hlavní autor
Entomolog tělem i duší. Zajímá se především o zlatohlávky včetně jejich DNA sekvencí.

Tatiana Aghová

Kurátorka výstavy
Nadšenec do laboratórnych metód. Venuje sa sekvenovaniu starých muzejných vzoriek.
Studuje chemické a fyzikální mechanismy zbarvení plazů včetně jejich genetické podstaty.

Realizační tým

Barbora Belzová

Produkční
Pomáhá propojit celý tým, hlídá termíny i kasu. O DNA se učí za pochodu 🙂

Aleška Doušová

Marketing
Společně s grafiky pomáhá autorskému týmu s tvorbou propagačních materiálů a nastavuje kampaň výstavy.

Tereza Horáková

Péče o sbírky
Stará se o to, aby měly všechny vystavené sbírkové předměty správné klimatické a světelné podmínky.

Adéla Ružbatská

Péče o sbírky
Pojišťuje sbírkové předměty, protože život je jako bonboniéra a člověk nikdy neví, co se může stát.

Kristýna Schwarzová

PR
Zajišťuje, aby se informace o výstavě dostaly k co největšímu počtu lidí v co nejatraktivnější formě.

František Tymr

Pedagog volného času
Připravuje doprovodný program k výstavě tak, aby byla poučná a zábavná zároveň.

Silvie Vančurová

Vedoucí centrálního oddělení péče o sbírky
Dohlíží na vše kolem pojištění a vše, co se týká klimatu výstavy.

Jana Kárová

Ediční oddělení
Stará se, aby všechny české texty ve výstavě byly pravopisně i gramaticky v pořádku.

Eva Hořejší

Grafička

Kristina Kvapilová

Vedoucí PR

Roman Lang

Ediční oddělení

Martin Musil

Vedoucí výstavního oddělení

Jaroslav Richter

Vedoucí edičního oddělení

Externisti

Matej Dolinay

Kameraman

Olivia Eliash

Restaurátorka

Prokop Košátko

Lektor

Lukáš Matouš

Grafik

Rado Turko

Animátor

Stuart Roberts

Překladatel

Spoluautoři

Petr Benda

Kurátor sbírky savců

Petra Caltová

Muzejní pedagog

Petr Dolejš

Koordinátor projektu Kurátor sbírky bezobratlých

Jiří Hájek

Kurátor sbírky brouků

Eva Kyralová

Odborný pracovník

Ivo Macek

Ředitel Přírodovědeckého muzea

Jiří Moravec

Kurátor sbírky obojživelníků a plazů

Radek Šanda

Kurátor sbírky ryb

Michal Tkoč

Kurátor sbírky dvoukřídlých

Zdeněk Vytlačil

Antropolog

Otakar Šída

Kurátor botanického oddělení

Petr Velemínský

Vedoucí oddělení antropologie